Úvod

Tyto stránky informují o členovi ČSNS a o oblasti, v níž hodlá přirozeně působit. Udržitelný vývoj tohoto pražského extravilánu je základním cílem, k jehož uskutečnění jsou nezbytní kvalifikovaní a poctiví lidé.

Petr Ježek

Vážení spoluobčané, dovolte, abych se Vám představil. Jsem člověkem, který po celý život chrání přírodu a kulturní a mravní hodnoty lidstva. Jsem řádně a poctivě vystudovaným ekonomem v oboru finance s titulem doktora. Znám problémy současného ekonomického systému a rizika, jež produkuje. Proto připravuji ekonomickou reformu s cílem trvale zlepšit životní podmínky nás všech, nikoli pouze malé skupinky nikým nevolených elitářů. Zasazuji se o zdrojovou stabilitu národní ekonomiky i subsystémů v podobě krajských a obecních socioekonomických jednotek, vzhledem k mému bydlišti zejména v Praze. Preferuji kvalifikované strategické řízení před neustálým krizovým, protože chaos je spojencem psychopatických vládců, jež nevidíme, ale důsledky jejich rozhodnutí všichni pociťujeme. Věnuji se výceoborovým analýzám a strategickému řízení. Osobně si cením každého stratigicky dobře založeného podniku či občanské iniciativy. Proto si troufám na kvalifikovanou oponenturu současné situace a efektivnější a lidsky přívětivé řízení. V současném klientelistickém a peněžně toxickém systému nelze nalézt rozumné řešení Vašich nesvobod a neodpovědností, nejistot při neustálých změnách nerovných pravidel a trvalému zadlužování s likvidačními parametry. Navzdory falšování dat a dezinformacím vždy pracuji pouze s reálnými náležitě prověřenými daty. Nasazování růžových brýlí vede pouze k neschopnosti účinně čelit skutečným rizikům a stavět budoucnost na reálných základech. S tím se peru profesně po celou svou kariéru. Své znalosti a zkušenosti nabízím jako svou službu Vám, kulturním občanům Prahy.

Co chceme

My, lidé sdružení v ČSNS, netrpíme peněžní toxikománií ani pocitem, že politika je vstupenka do jakéhosi elitního klubu. Naší prioritou je posílit národní ekonomickou soběstačnost, občanskou mravnost a poctivost, odpovědnost při vyšší míře individuálních svobod a činorodost s cílem všeobecného prospěchu. Dobře si uvědomujeme, jak mocenské skupiny ovládají svět bez ohledu na osudy slušných a kultivovaných lidí, jak jsou do řídících pozic vybíráni nedostatečně kvalifikovaní specialisté, jak si pod sebou hloupě řežemě větev bezohledným vztahem mezi sebou navzájem a k přírodě. Víme, že s omezenými zdroji nelze nabízet kvantitativní, ale pouze kvalitativní rozvoj. Víme, že vytěsňování lidské práce technologiemi lze účinně řešit zvýšením minimální mzdou a návratu úctyhodnosti jakékoli poctivé práci. Víme, že svoboda bez plné osobní majetkové odpovědnosti je pouhou vějičkou na důvěřivce a beohledné parazity. Před tím všem Vás cheme uchránit. Volte nás, národní socialisty s tradicemi národních a sociálních idejí, které nic nepozbyly platnosti v zrychleném toku času. 

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru