Co chceme

  • Výstavbu rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, výstavbu sociálních bytů ve vlastnictví města.
  • Zřízení komunitních center pro mládež, potřebné a vyloučené.
  • Podporu zaměstnanosti, nových pracovních míst.
  • Zřízení městského podniku služeb a organizace placených veřejně prospěšných prací.
  • Zamezení sociální migrace (kritérium pro trvalé bydliště ve městě musí být platná pracovní smlouva nebo osobní vlastnictví bytu v okolí; kritérium pro pobírání sociálních dávek ve městě musí být aspoň 2 odpracované roky v regionu)
  • Zkvalitnění vymahatelnosti práva ve městě (zefektivnění práce městské policie, revizí vyhlášky o přestupcích, vymahatelnost práva i na nepřizpůsobivé (zřízení občanských posudkových komisí pro správní řízení o přestupcích, zřízení obecní šatlavy a statutu veřejně prospěšných prací)
  • Potlačení klientelismu v investiční činnostech města.
  • Zřízení občanských komisí (senátů) pro soutěže o veřejné zakázky (vzor z anglosaského práva). "Náším cílem je, aby se občan konečně ubránil pocitu, že např. nad opravami komunikací potažmo dopravními uzávěrkami ve městě nemá hlavní slovo stavební lobby, ale veřejný zájem reprezentovaný investičním a dopravním odborem úřadu města."
  • Intenzivnější podpora cyklodopravy ve městě.

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru