Krátce o našem městě

Brno je s cca 400 000 obyvateli druhé největší město v naší vlasti. Brno (latinsky Brunna, německy Brünn, brněnským hantecem Štatl) prošlo za dobu své tisícileté existence dynamickým vývojem. 

V minulosti bylo centrem textilního a zpracovatelského průmyslu. Dnes v našem městě existují zejména velké nádnárodní společnosti pocházející z Asie, nabízející našim zaměstnancům nedůstojné pracovní podmínky.

Máme v Brně velice aktivní studentský život, který zajišťuje 5 veřejných vysokých škol, 1 státní vysoká škola a nespočet škol středních. Studenti v našem městě vytvořili svébytnou a pozitívní atmosféru, kterou pociťují jak místní, tak i návštěvníci našeho města - uvolněnost a příjemná ležérnost je příznačná nejen pro náš noční život.

Co se týče Brna a naší strany, tak máme být nač hrdí. Po roce 1945 bylo v Brně založeno Oddělení pro vědeckou politiku Zemské kulturní rady Československé strany národně socialistické, které můžeme chápat jako první instituci zabývající se moderní politickou vědou - politologií v Československu. Současný Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity byl také založen osobnostmi spojenými s ČSNS a zbytky tzv. bývalého "Oddělení".

Dříve Brnu vládli politici spojení s partikulárními ekonomickými zájmy a dnes pro změnu pseudostrana jednoho muže podporována profesionálními komedianty a trolly. Brnu je třeba vrátit vážnost a důstojnost druhého největšího města, hlavního města Moravy a křižovatky Evropy spojující Polsko, Rakousko a Slovensko.

Komunální politika je především zodpovědnost a nikoliv kratochvíle!

Michal Ševčík

Narodil jsem se v roce 1986 v Brně, kde dlouhodobě pobývám a pracuji. Absolvoval jsem magisterské studium společenských věd. Volnočasově se zabývám vztahem filozofie, státovědy a pedagogiky. Jsem předsedou spolku (dříve o.s.), který od roku 2012 organizuje přednášky na citlivá společenská témata, rovněž působím jako redaktor vlasteneckého, studentského neformálního sdružení.

Od roku 2001 jsem aktivně pomáhal při realizaci předvolební kampaně v našem kraji tehdejšímu vedení České strany národně sociální do parlamentních voleb 2002, pracoval jsem v roce 2004 na kampani proti vstupu do EU již jako člen ČSNS, totéž se týkalo kampaně před volbami do Evropského parlamentu v rámci Národní koalice téhož roku.

Dnes mě zajímají témata spojená především s nejbližším okolím, tj. problematika komunální politiky. Žádné město si totiž nezaslouží kšeftařství, tak jak to předvedly politické strany v minulosti, nebo snad navoněný kýč, který podporuje "one man show" stranu s jejím současným primátorem.

S tím je třeba skoncovat a vrátit Brno jeho občanům!

Co chceme

  • Město, kde se politik nechová jako komediant
  • Město, které je spravováno ve veřejném zájmu
  • Město, které je osvobozené od politických mafií napojených na dříve vládnoucí politické strany a podnikatelskou lobby
  • Město, kde politici jsou loajální svým voličům a nikoliv aktivistům nevěrohodných lidskoprávních a ekofanatických organizací
  • Město, jehož centrum budeme moci se svojí rodinou projít v nočních hodinách bezpečně a beze strachu (např. oblast hl. nádraží, Křenové, Dornychu, Cejlu atd.)
  • Město, kde odpočinkové zóny slouží svému účelu - tj. relaxaci občanů a nikoliv znečišťování veřejných prostor neadaptovanými spoluobčany (např. vodní prvky v blízkosti Janáčkova divadla)
  • Město, kde strážník bude pomocník a dohlížitel bezpečnosti svých spoluobčanů a nikoliv výdělkuchtivý a obtěžující úředník
  • Město, kde se bude jednat a rozhodovat efektivně a nikoliv protahovat zásadní rozhodnutí o změnách v dopravní infrastruktuře a urbanismu na xy let (např. problematika přesunu nádraží)     

          Prostě Štatl v našich rukou!

Chcete pomoci a vnímáte naléhavost našich problémů stejně? Pak nám napište na kontaktní e-mail nebo prostřednictvím odpovědního formuláře níže.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: sevcik@csns.cz

Nahoru