Facebook

Aktuálně k volbám

 • Do letošních krajských voleb budou naši kandidáti kandidovat za stranu ROZUMNÍ - Petra Hanniga.
  Volby se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. 

 • Zřídili jsme facebookové stránky ČSNS v Horním Štěpánově. Naleznete je zde.
 • Podali jsme kandidátku a letošních komunálních voleb se zúčastníme. Sledujte naše stránky.
 • V losování pořadí kandidátek jsme dostali číslo 1. Volte kandidátku ČSNS, volte číslo 1. 
 • Mám zájem na tom, aby zastupitelé obce táhli za jeden provaz, používali zdravý selský rozum a výsledkem jejich práce byli spokojení občané, žijící kvalitní život ve fungující obci. Pojďme spolu stavět mosty mezi obcí a lidmi a spolu se podílet na rozvoji obce.

  Budeme rádi za Vaši podporu.  
  Volte ČSNS, volte číslo 1. 

Aktuálně o obecním zastupitelstvu

Komunální volby v roce 2018 vyhrála kandidátka s názvem "Za stabilitu a další rozvoj obce", která získala 55,96 % hlasů a 9 mandátů, kandidátka ČSSD získala 13,88% hlasů a 2 mandáty, kandidátka PRO Horní Štěpánov získala 28,99% hlasů a 4 mandáty, kandidátka ČSNS získala 3,48% hlasů a 0 mandátů. Voleb se zúčastnilo celkem 549 voličů z celkového počtu 740, volební účast tedy byla 74,19%.

Starostou je Vladimír Mazal, největší voličskou podporu v posledních volbách získal Josef Zemánek, 324 hlasů. Zastupitelstvo má celkem 15 členů, jejich složení je v tabulce níže.

Obecní rada (OR)

 • Vladimír Mazal (starosta)
 • Josef Zemánek (místostarosta) 
 • Miroslav Pukl
 • František Hampl
 • Petr Hartl

Finanční výbor

 • František Hampl (předseda), zároveň člen OR
 • Josed Vařeka 
 • Gabriela Štůlová


Kontrolní výbor

 • Mgr. Pavla Popková (předseda)
 • Petr Eyer
 • Eva Švecová
Ostatní členové zastupitelstva

 • Václav Přikryl
 • Pavel Žilka
 • František Hartl (ČSSD)
 • Gabriela Štůlová (ČSSD)
 • Petr Hratl (PRO Horní Štěpánov)
 • Eva Švecová (PRO Horní Štěpánov)
 • Michal Bořil (PRO Horní Štěpánov)
 • Ing. Václav Honzírek (PRO Horní Štěpánov)

Úřední deska, kde obec zveřejňuje některé informace.

Program

Vážení občané,

nadcházející volby do zastupitelstva obce znamenají možnost občanů vyjádřit spokojenost či nesouhlas s vedením obce. Občané tak mohou vyjádřit svůj názor a vybrat do zastupitelstva osobnosti, které jsou schopny využít svůj potenciál, vize a nápady ve prospěch celé obce. ČSNS vstupuje poprvé v historii do komunálních voleb v naší obci se svojí vlastní kandidátní listinou. Ani jeden z našich kandidátů není spjat s politickým vedením obce v minulosti a současnosti. Proto ČSNS nabízí občanům Horní Štěpánova možnost změny.

Program kandidátní listiny v obci Horní Štěpánov je postaven na třech hlavních pilířích:

Informovanost občanů

V naší obci zcela chybí kvalitní systém informovanosti občanů. Obec Horní Štěpánov nezveřejňuje na svých internetových stránkách zápisy ze zasedání zastupitelstva, usnesení rady obce, platné obecně závazné vyhlášky a další významné dokumenty. Jako téměř jediná obec v širokém okolí nezveřejňuje trvale na svých internetových stránkách žádné z těchto dokumentů. Proto ČSNS veřejně prohlašuje, že pokud v nadcházejících volbách získá mandát v zastupitelstvu obce, zajistí zveřejnění těchto dokumentů na internetových stránkách přístupných pro všechny občany Horního Štěpánova.

Kvalitní a transparentní hospodaření obce

Obec Horní Štěpánov v posledních letech nedokázala využít svůj potenciál. Jako jediná obec v okolí má 15ti členné zastupitelstvo. ČSNS proto navrhuje počet zastupitelů výrazně snížit a tím pádem i ukončit činnost rady obce. Veškeré záležitosti by se tak mohly projednávat pouze veřejně na zasedání zastupitelstva obce a došlo by tak k významným úsporám. Dalším souvisejícím bodem je hospodaření obce s obecním majetkem. Obec Horní Štěpánov v nedávné minulosti rozprodala velkou část pozemků ve svém vlastnictví. V současnosti se to ukazuje být dosti závažným problémem zejména v souvislosti s probíhajícími pozemkovými úpravami v naší obci a absencí stavebních pozemků. ČSNS proto zastává názor, aby obec Horní Štěpánov do budoucna další významné pozemky neprodávala, ale z ušetřených prostředků začala strategické pozemky nakupovat. ČSNS je zásadně proti prodeji významných nemovitostí ve vlastnictví obce a navrhuje revizi uzavřených kupních smluv a audit hospodaření obce nezávislým subjektem k prokázání řádného hospodaření obecního úřadu v minulosti.

Rozvoj obce a společnosti

ČSNS usiluje o vytvoření jednotné a soudržné obce. Podporujeme činnost místních spolků a zároveň navrhujeme jejich osamostatnění. Není přípustné, aby činnost dobrovolných spolků byla ovlivňována zástupci obce, kteří nejsou jejími aktivními členy.  Z hlediska rozvoje obce podpoříme vznik nového kulturního domu, aby se měli občané kde scházet na pořádaných kulturních a společenských akcí. Pro další rozvoj obce je dále nezbytné vytvoření stavebních parcel a vytvoření nových bytů.

Daniel Růžička

Narodil jsem se v Horním Štěpánově a velmi se zajímám o jeho rozvoj. Znepokojuje mě to, že se naše obec nerozvíjí a stagnuje.  

Nejvíce mě však rmoutí způsob jednání našich volených zástupců. Místo toho, aby tu byli pro lidi, mám často pocit, že se domnívají, že jsme tu my pro ně.

Chci dát lidem z naší obce možnost sledovat to, co se u nás děje. Kromě toho chci pozitivně působit na naše volené zástupce, aby jejich práce byla pro ostatní lidi užitečná. 

V letošních komunálních volbách vedu kandidátku ČSNS v Horním Štěpánově.

Kandidátka

Daniel Růžička

Daniel Růžička

27 let,  BEZPP

Horní Štěpánov

Obrázek člena nebyl nalezen

Marián Sedláček

30 let,  BEZPP

Skřípov

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavel Vodák

64 let,  BEZPP

Horní Štěpánov

Obrázek člena nebyl nalezen

Gabriela Jurková

26 let,  BEZPP

Brodek u Konice

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru