Úvod

ČSNS je tradiční politickou stranou, která se v Kladrubech nad Labem účastní komunální politiky. Po posledním převratu jsme kromě roku 1990 kandidovali vždy. V některých volbách jsme výrazně uspěvli, v některých méně, vždy jsme však měli na radnici své zástupce a snažili se pro Kladruby dělat to nejlepší.

rok 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
volební
výsledek
- 12 % 59 % 36 % 36 % 33 % 57 % 66 %
počet získaných
mandátů
- 2 9 5 6 5 9 7

V posledních komunálních volbách v roce 2014 jsme získali 57 % hlasů a Ing. Lenka Gotthardová, CSc., která kandidátku ČSNS vedla, se stala starostkou. V letošních volbách chceme uspět znovu.

Oficiální stránky Kladrub nad Labem se nalézají zde.

Počasí v Kladrubech nad Labem můžete sledovat zde.

Lenka Gotthardová

Ing. Lenka Gotthardová CSc. vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, na níž od roku 1990 externě vyučuje několik předmětů. Jeden z nich je velice blízký našim obcím - Venkovská turistika a rozvoj malých farem. Pracovala mj. jako ředitelka či dokumentaristka Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, nyní je starostkou této obce. Vydala mnoho odborných knih o koních, pro Vás známou Kroniku kladrubskou od Jiřího Hájka, která dokumentuje zdejší historii. Již delší dobu žije v Kladrubech nad Labem a toto místo včetně okolí má velmi ráda, a proto se rozhodla opět kandidovat na kandidátce ČSNS do zastupitelstva obce.

Splněno

V roce 2014 jsme sestavili program, který si můžete prohlédnout zde. Z bodů našeho programu jsme většinu splnili nebo je průběžně plníme:

 • Zkvalitnění informovanosti občanů (nový web, Kladrubské noviny…)
 • Výstavba kanalizace (Kolesa a Komárov)
 • Oprava movitého majetku obcí (zateplení a opravy interiéru mateřské školy v Kladrubech n. L., oprava kapličky v Komárově, hřbitovní zdi a márnice v Kolesách, střechy OÚ v Bílých Vchynicích a Komárově, silnice za mateřskou školou a ČOV v Kladrubech n. L…)
 • Postupná výměna veřejného osvětlení (úspora energií)
 • Vybudování či doplnění dětských hřišť ve všech obcích
 • Rozšiřování drobného vybavení obcí (altánky, lavičky, ukazatele…)
 • Zvýšení bezpečnosti (pořízení měřičů rychlosti, výměna dopravních značek za nové…)
 • Výsadba zeleně a úprava veřejného prostoru
 • Péče o kulturní program občanů (akce pro děti, výstavy, besedy, exkurze do sousedních obcí či na památky, koncerty, floristické kurzy, tradiční akce během adventu či Vánoc…)
 • Významná podpora výjezdové jednotky hasičů a Sboru dobrovolných hasičů v Kladrubech nad Labem

Cíle do roku 2022

V nadcházejícím volební období chceme dosáhnout především následujících cílů:

 • Výstavba a opravy kanalizací (v plánu Semínská vrata, Bílé Vchynice a oprava stávající kanalizace v Kladrubech nad Labem), zajištění servisu u vybudované kanalizace
 • Opravy a úpravy obecních budov (některé z nich mohou v budoucnosti nově sloužit k ubytování našich občanů, kteří budou mít starosti s bydlením)
 • Opravy obecních komunikací a chodníků, případně výstavba nových chodníků
 • Praktické sociální služby pro důchodce ve spolupráci s naší obcí a s MěÚ v Přelouči
 • Spolupráce při budování cyklostezek a podpora sportovních akcí
 • Kvalitní spolupráce s krajským úřadem, okolními obcemi a institucemi
 • Zvyšování bezpečnosti v obcích, zlepšování péče o zeleň, vzhled a úpravu obcí

Abychom rychle realizovali výstavbu bytů pro naše občany, chceme se vydat cestou přebudování stávajících nemovitostí ve vlastnictví obce. Jedná se např. o budovu č. p. 75, ve které je možné vybudovat 5 bytových jednotek. Ideový návrh přestavby tohoto objetku počítá s vybudováním 2 bytových jednotek 3+kk v přízemí přístupných ze zahrady přes společnou halu a 3 bytových jednotek 1+kk v podkroví přístupných z chodby se samostaným vstupem z nového bočního schodiště. Toto řešení nevyžaduje měnit objem obestavěného prostoru budovy a v nejvyšší míře využívá stávajících konstrukcí. Vizualizaci tohoto návrhu si můžete prohlédnout v galerii pod tímto textem.

Kandidátka

Věra Vnenčáková

Věra Vnenčáková

52 let,  BEZPP

Kolesa

Marcela Ženatá

Marcela Ženatá

63 let,  BEZPP

Kladruby nad Labem

Jana Kulhánková

Jana Kulhánková

61 let,  BEZPP

Bílé Vchynice

Marie Sládková

Marie Sládková

53 let,  BEZPP

Komárov

Jan Pokorný

Jan Pokorný

46 let,  BEZPP

Kladruby nad Labem

Blanka Kárníková

Blanka Kárníková

57 let,  BEZPP

Bílé Vchynice

Lucie Kocmanová

Lucie Kocmanová

38 let,  BEZPP

Kolesa

Jiří Nesvačil

Jiří Nesvačil

44 let,  BEZPP

Kladruby nad Labem

Ing. Milan Tenušák

Ing. Milan Tenušák

51 let,  BEZPP

Kladruby nad Labem

Mgr. Lucie Ženatá

Mgr. Lucie Ženatá

42 let,  BEZPP

Kladruby nad Labem

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru