Úvod

V komunálních volbách v roce 2014 jsme jako sdružení ČSNS2005 a nezávislých kandidátů sestavili kandidátku s názvem "Změny pro Podolanku". Získali jsme 23 % a jednoho zastupitele.

Do velmi uzavřeného pravostředového (a spíše ODSáckého) společenství se dostal jeden náš zástupce. Dosavadní jednotnou  hegemonii zdejší radnice narušilo i nové sdružení místního podnikatele, s nímž spolupracujeme. 

Postupně se nám daří prosazovat hlavní programové body, se kterými jsme kandidovali.

Proč ČSNS2005?

ČSNS2005 je sesterskou stranou ČSNS. ČSNS2005 se od ČSNS oddělila v roce 2006 kvůli insolvenčnímu řízení, které proti ní probíhalo. V budoucnu je v plánu opětovné splynutí těchto dvou stran.

Uvědomujeme si, že toto rozdvojení je pro voliče matoucí. ČSNS a ČSNS2005 spolu spolupracují ve volbách, na místní i celostátní úrovni a prakticky koordinují své kroky. Logickým vyústěním této spolupráce je tato společná webová prezentace pro komunální úroveň. Chceme tímto krokem vnést jasno do toho, že ČSNS a ČSNS2005 na komunální úrovni jedno jest.

Ing. Karel Janko

Jsem inženýr ekonomie a předseda ČSNS2005. Před oddělením ČSNS2005 od ČSNS jsem byl členem Ústřední rady ČSNS a zabýval jsem se její ekonomikou.

Jako národní socialista jsem přesvědčen především o tom, že by si náš stát měl zachovat v největší možné míře svou samostatnost, a to jak ekonomickou tak i politickou.

Jsem pro vystpuení z EU, ale nyní se nejvíce angažuji na protiimigrantských demonstracích, protože toto nebezpečí považuji v současné době za největší.

Náš volební program

Pořádek

Řada míst, zvláště v okolí veřejných kontenerů, zákoutí i ploch je zanedbá- na a neuklizena. Občané jsou nabá- dáni k  třídění komunálního odpadu, zvláště papíru a PET lahví. Kontejnery jsou často přeplněny a není do něj možné další odpad vložit. Rádi bychom prosadili pravidelný úklid a odvoz odpadků v rozsahu dle momentální potřeby.

Vodovod

Jak je známo, každý rok praskne 2-3x někde v obci vodovodní potrubí. Je staré cca 80 let a tak není divu, že  je nutná jeho výměna. Kompletní výstavba je v  důsledku řady chyb v nedohlednu. Chtěli bychom provést jeho postupnou obnovu dle finančních a technických možností obce. Na tuto obnovu by měla navázat i výstavba nové kanalizace, avšak vzhleden k technickým problémům, finančním nákladům i postoji některých občanů obce to bude problém.

Komunikace

Jedná se nám o zlepšení stavu obecních komunikací včetně úklidu. Rádi bychom vyměnili i autobusovou zastávku umístěnou ve směru na Brandýs.

Mateřská školka

Řada maminek se v současné době potýká s problémem, kam umístit své předškolní dítě, když by chtěla opět nastopit do zamestnání. Budeme prosazovat zřízení MŠ v obci jakoukoliv formou.

Plnění programových bodů

Postupně se nám daří prosazovat pořádek v obci a úpravu komunikací. Na mateřské školce a škole se již pracuje (tam byla shoda se všemi  zastupiteli). Vodovod bude realizován společně s kanalizací, na které je již vydáno územní rozhodnutí.

V polovině volebního období se začínáme připravovat na volby v roce 2018. Budeme rádi, pokud nám dáte zpětnou vazbu. Neváhejte nás kontaktovat.

Kandidátka

Obrázek člena nebyl nalezen

Karel Sládek

65 let

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Volmutová

40 let

administrativní pracovnice

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru