Facebook

Čtyři roky práce pro Všestudy

Za minulé volební období jsme pro naší obec stihli hodně věcí z programu, který jsme v roce 2018 měli. Především se nám podařilo Všestudy oddlužit.

Všestudy jsme přebírali v roce 2018 s tím, že na účtě obec měla 5,934 milionu a zároveň měla dluh ve výši 2,4 milionu. Nyní, těsně před volbami mají Všestudy na účtu 4,9 milionu a dluh nemáme žádný. Kormě toho jsme investovali 12,2 milionů korun, přičemž 7,2 milionů jsme platili ze svého a 5 milionů jsme financovali z dotací, o které jsme žádali.

V následující tabulce se podívejte, do čeho jsme minulé volební období investovali a jak jsme vlastně uskutečňovali náš program. Do letošních voleb jdeme s tím, že chceme pokračovat v práci, kterou jsme volební období 2018 - 2022 započali.

Projekt nebo investice

Celková částka projektu

Dotace na projekt

Splacení dluhu obce 2.407.479 Kč *
Nákup nemovitosti pro budoucí kulturní dům 2.200.000 Kč
Obnova místních komunikací 4.029.000 Kč 2.827.000 Kč
Revitalizace obecního parku 490.000 Kč 218.401 Kč
Kontejnerová stání + kontejnery 583.056 Kč 408.139 Kč
Obnova stromových alejí 106.000 Kč 106.000 Kč
Revitalizace zeleně Náves 210.000 Kč 100.000 Kč
Zahradní technika (traktůrek) 233.627 Kč 100.000 Kč
Velkoobjemové kontejnery 128.056 Kč 89.630 Kč
Kompostéry pro občany 362.032 Kč 305.727 Kč
Elektronická úřední deska 608.130 Kč 571.194 Kč
Bezpečnost v obci (retardéry, značky, atd.) 498.120 Kč 219.450 Kč
Pivní sety (lavice a stoly) 30.840 Kč 20.000 Kč
Stan na akce 18.250 Kč 18.250 Kč
Vizualizace intravilánu obce ZELEŇ 105.000 Kč **
Projektová dokumentace k projektu EKOMILIARDY ZELEŇ 180.000 Kč

Celkem

12.199.590 Kč

4.983.791 Kč

* Doplacením úvěru došlo k úplném oddlužení obce a ušetření několika set tisíc korun na úrocích. Dluh byl splatný až v roce 2023.

** O dotace na tyto dvě investice je zažádáno. Pokud se uskuteční celý projekt, obci se vrátí veškeré náklady z dotace.

Programové body 2022

Náš program pro volby 2022 navazje na to, co jsem slíbili v roce 2018. Z konkrétních bodů roku 2018 jsme kompletně splnili následující:

Veřejná správa a hospodaření

 • Digitalizace úřadu - aktualizace webové stánky
 • Umožnit provádět platby obci elektronicky (poplatek za psa, odpad, atd.)
 • Vytvořit funkční skupinu na sociální síti pro připomínky a události občanů
 • Efektivní úřad - flexibilně reagovat na potřeby občanů - splněno a dále budeme pokračovat
 • Hospodárnost - splněno a dále budeme pokračovat
 • Zajištění členství ve sdružení obcí našeho regionu - SESO, MAS
 • Občasník - Obecní noviny vydávané občasně

Životní prostředí

 • Úprava a výsadba nových dřevin a keřů - splněno a dále budeme pokračovat
 • Vytvoření cestiček v parcích - plněno a dále budeme pokračovat
 • Osazení nových laviček v parcích - splněno a dále budeme pokračovat
 • Zamezení dalšímu prosakování spodní vody u silnice u zahrádek
 • Zajištění směrného kontejneru na celou sezónu
 • Zajištění pravidelného svozu kontejnerů s tříděným odpadem
 • Zajištění popelnic v obci (zrušení pytlů)

Územní rozvoj a infrastruktura

 • Oprava obecních komunikací - plněno a dále budeme pokračovat

Život v obci

 • Realizace každoročních aktivit (obecní ples, kolektivní cvičení, akce pro děti, sportovní turnaje pro dospělé, atd.) - plněno a dále budeme pokračovat

Chcem táhnout za jeden provaz

Za jeden provazZbývá nám dodělat projekty, které se zpomalili z různých důvodů jako byl Covid-19 nebo administrativní průtahy nebo zkrátka kvůli náročnosti projektu jako takového, který se nedal stihnout za jedno volební období. Níže se podívjte s čím jdeme do voleb 2022:

Veřejná správa a hospodaření

Životní prostředí

 • Kompletní rekonstrukce obecního úřadu s ohledem na dotace
 • Efektivní úřad - flexibilně reagovat na potřeby občanů
 • Hospodárnost
 • Oprava hasičské věže a zbrojnice
 • Úprava a výsadba nových dřevin a keřů
 • Vytvoření cestiček v parcích
 • Osazení nových laviček v parcích
 • Vyčištění a úprava odtokových kanálů
 • Vyčištění rybníka a zpevnění stran
 • Rekonstrukce, popř. výstavba nové ČOV

Územní rozvoj a infrastruktura

Život v obci

 • Oprava obecních komunikací
 • Výstavba obchvatu obce pro zemědělské stroje
 • Oprava autobusové zastávky (přidat osvětlení)
 • Zajištění pozemků pro výstavbu nových domů
 • Oprava hřbitovní zdi, úprava hřbitovní zeleně
 • Koupě, oprava, pronájem nebo výstavba kulturního domu
 • Výstavba univerzálního sportoviště
 • Výstava cyklostezky a napojení na okolní cyklostezky
 • Realizace každoročních aktivit (obecní ples, kolektivní cvičení, akce pro děti, sportovní turnaje pro dospělé, atd.)
 • Rekonstrukce osvětlení, výměna za LED (úspora energie)
 • Osazení kamerového systému v celé obci
 • Zajištění prodejny v obci

Plán rozvoje obce je možné si prohlédnout také zde.

Miloslav Čermák

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu Elektro a celý život se věnuji správě a údržbě výpočetní a kancelářské techniky. Má práce je i mým koníčkem. K zálibám patří cestování, Via Ferraty a manuální práce. Mým cílem je naslouchat lidem v obci a rozhýbat život v naší malé, ale krásné vesničce.

Chci pokračovat v tom, co jsme společně v roce 2018 započali. Rád bych pomohl získat finanční prostředky z Evropských fondů, které pomohou naše okolí zvelebit, zrekonstruovat, zlepšit. Jsme na začátku cesty, abychom naši obec učinili ještě krásnější a modernější.

Kandidátka

Miloslav Čermák

Miloslav Čermák

50 let,  BEZPP

Všestudy

Bc. Tereza Matlochová

Bc. Tereza Matlochová

34 let,  BEZPP

Všestudy

Jiří Szybakowski

Jiří Szybakowski

44 let,  BEZPP

Všestudy

Mgr. Monika Bláhová

Mgr. Monika Bláhová

54 let,  BEZPP

Všestudy

Jan Hrošek

Jan Hrošek

34 let,  BEZPP

Všestudy

Šárka Žákova

Šárka Žákova

39 let,  BEZPP

Všestudy

Mgr. Věra Slezáková

Mgr. Věra Slezáková

77 let,  BEZPP

Všestudy

Hana Hrošková

Hana Hrošková

56 let,  BEZPP

Všestudy

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru