Volební program

1. BEZPEČNOST

 • Co nám budou platné moderní regionální vlaky, když se v nich budeme bát jezdit. Proto v žádném případě nechceme, aby na území kraje byla zřizována specializovaná zařízení pro migranty. Náš kraj je poměrně hustě osídlený a každé takové zařízení, vzhledem k současným lidskoprávním zákonům omezujícím náležitou a detailní kontrolu aktivit migrantů, by bylo bezpečnostním rizikem.
 • Je třeba předcházet takovým situacím, která se stala ve Vrběticích. Sklady vojenského materiálu a munice pouze v gesci státem kontrolovaných institucí a ne soukromých firem. Při eventuální nenadálé situaci okamžité informování starostů orgány kraje. Vypracovat přesný plán, kdo a jak má zasahovat v určité nenadálé bezpečnost obyvatel ohrožující situaci. To umožní razantněji likvidovat následky.
 • Budeme usilovat o prosazení zákona, který by nařizoval lékařům, aby informovali státní a zastupitelské orgány (policii, starosty) o zhoršení zdravotního stavu pacientů, legálních držitelů zbraní, aby se nestalo v budoucnosti to, co v Uherském Brodě.
 • Ve velkých městských aglomeracích posilovat viditelnou přítomnost policejních složek. Je třeba se snažit o to, aby Policie a Městská policie byla zbavena zatěžujícího „papírování“, a měla tudíž větší prostor pro ochranu obyvatel. Aby se naplnilo heslo Pomáhat a chránit.

2. DOPRAVA

 • Je třeba dobudovat napojení krajského města Zlín na dálniční síť. Není možné, aby cesta např. z Kroměříže do Otrokovic po dálnici trvala chvilku a potom se motorista ploužil neustále ucpanou komunikací do centra krajského města půl hodiny. Je třeba dobudovat alternativní napojení centra Zlína s dálniční sítí. Pokračovat ve výstavbě dálnice do Uherského Hradiště a dále k hranicím kraje jakož i dobudování rychlostní komunikace R49. Dokončit obchvat Otrokovic a vybudování obchvatů dalších měst a obcí kraje (Valašské Meziříčí atd.).
 • V oblasti železniční dopravy modernizovat regionální tratě tak, aby bylo centrum kraje dostupné typem S Bahn, tak jak to známe z německých měst. Lidé z Vizovicka, Otrokovicka atd. by mohli jezdit za prací pohodlnými vlaky, a ulehčit tak silniční dopravě.

3. ŠKOLSTVÍ

 • Všechny politické strany zastoupené v koalici NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI jsou zásadně proti inkluzi, tak jak ji školám a rodičům ordinuje ministryně školství za ČSSD na popud EU.
 • Jsme zásadně proti boření osvědčených metod ve vzdělávání, tak jak nás je učil už učitel národů, náš krajan Jan Amos Komenský. Místo přijímání migrantů je třeba se věnovat prorodinné politice. Motivovat naše mladé občany k zakládání rodin a podporovat úzkou spolupráci školy a rodiny. Zásadně nerušit mateřské školy, základní školy v obcích a střední školy ve městech. Absence škol ničí samostatnost a soudržnost obcí a malých měst.
  Na školy navazuje praxe. Proto je nutné motivovat absolventy škol a odborných učilišť aby zůstávali v kraji podporou podnikání. Proto jsme proti elektronické evidenci tržeb, která způsobí prořídnutí malých provozoven, kde by lidé našli práci.

4. ZDRAVOTNICTVÍ

Zásadně nebudeme rušit krajské nemocnice. Je nutné zachovat i zdravotnická střediska ve střediskových obcích. Koalice NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI bude prosazovat, aby peníze ze státního rozpočtu alespoň na krajské úrovni nebyly vyplýtvávány na ty, kteří do sociálních a zdravotních systémů ničím nepřispívali. Naopak chceme krajské nemocnice modernizovat a finančními pobídkami motivovat zdravotnický personál včetně lékařů a sester k tomu, aby neodcházeli za prací jinam.

5. SENIOŘI

Nejenom sociální péče a její zdokonalování je důležitá pro naše seniory. Koalice NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI se chce vrátit k takovým maličkostem, které i v detailech usnadňovaly život lidem pracujícím celý život. Do dopravních prostředků znovu viditelně umístit nápisy „UVOLNĚTE MÍSTO STARŠÍM“, jakož i těhotným ženám. Navrhujeme to jako povinnost provozovatele dopravního prostředku. Pokud ve svém prostředku takový nápis neumístí, bude s ním zahájeno řízení. Buďto náprava, nebo pokuta.
Jinak samozřejmě podporujeme zřizování menších pohodlných domovů pro seniory budovaných z krajských peněz a mobilní pečovatele, kteří dojíždějí za seniory do jejich domovů.

6. VODA

Je potřeba hledět do, bohužel už i, blízké budoucnosti. Je třeba chránit vodní zdroje. Nikdy nemělo být umožněno zahraničním investorům vlastnit přírodní bohatství včetně, a to hlavně i, manipulace s vodním hospodářstvím a pitnou vodou pro obyvatelstvo. Bohužel pod tímto přímo vlastizrádným činem jsou podepsány ty velké strany, které zde vládly v devadesátých letech. Budeme hledat všechny cesty, jak navrátit přírodní bohatství do rukou měst a obcí, aby nedocházelo k přesunům finančních prostředků z vodního hospodářství do kapes zahraničních akcionářů. Všechny prostředky musí být vynakládány na obnovu všech komponentů hospodaření s vodou.

7. EKOLOGIE

Tento bod souvisí s předcházejícím. Zamezíme ničení přírody exhalacemi, které mají v podstatě i neblahý vliv na zdroje pitné vody. Jedná se o podniky, které znehodnocují okolní krajinu. Viz Valašské Meziříčí. Majitelé takovýchto podniků musí určité finanční prostředky distribuovat do zlepšování vlivu, jaký má jejich podnik na okolní přírodu a obyvatele.
Náš ekologický program je prost vší ideologie. Jde nám o zdraví našich obyvatel, čistotu lesů, vodních toků a vůbec přívětivé místo pro život občanů.

8. KULTURA

Podporujeme rozvoj národních a regionálních tradic v lidové hudbě, slovesném a výtvarném umění. Jsme zastánci tvorby pozitivních filmů pro děti, aby byly motivovány k rodinným hodnotám, osobnímu rozvoji a vztahu k vlasti. Z krajských prostředků podpoříme další rozvoj zlínských filmových ateliérů kvalitních filmů pro nejmenší. Podporujeme též amatérská sdružení milovníků tzv. klasické hudby, ať už to jsou četné sbory a orchestry, jakož i originální tvorbu krajských autorů, kteří zasáhli do vývoje české folkové a rockové hudby (Vlasta Redl, Fleret, Argema atd.) Krajský veřejnoprávní rozhlas ČRo by měl v první řadě vysílat české autory.

9. PODNIKÁNÍ

Nechceme populisticky slibovat, co není možné. Je zde tržní hospodářství, a proto kraj nemůže zasahovat do úmyslu podnikatelů a živnostníků, jak naloží se svým podnikem. Budování industriálních zón mělo někdy ten výsledek, že peníze přešly do kapes investorů a nechceme spekulovat, do jakých dalších kapes krajských mocipánů plynuly. A dnes zejí prázdnotou. I když ve Zlínském kraji to není tak markantní jako třeba v kraji Ústeckém, kde Bohuslav Sobotka s pompou před rokem otevíral „vědeckou“ industriální zónu a dnes všechny finanční prostředky daňových poplatníků přišly vniveč, někdo inkasoval peníze a zóna zkrachovala.

Můžeme si jenom přát, aby finanční úřady nehonily jenom  tzv. malé ryby, můžeme si přát, aby nebyla zavedena elektronická evidence tržeb. Nejlepší podporou podnikání je nechat podnikatele podnikat a tzv. je „nebuzerovat“. Když budou šikovní, tak časem naberou pracovníky a zlepší zaměstnanost v kraji. Když budeme vše regulovat, vše usne bez užitku. Regulovat NE, ale kontrolovat ANO. Čili nechat podnikatele podnikat v souladu se zákony, které musí být ovšem přívětivé.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči
 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru