Ing. Jaroslav Tichý

Je třeba přejít na jiný ekonomický model orientovaný na výrobu a vlastní prodej výrobků s vyšší přidanou hodnotou, opustit otrockou práci v cizích montovnách u nás, obnovit naši potravinovou soběstačnost, zrušit tzv. církevní restituce, zastavit stále rostoucí odliv vytvořeného zisku a kapitálu z ČR, ale též ubránit naše pohraničí a stát, za který bojovali naši předkové, jako takový. Je třeba i mnohých dalších opatření včetně zestátnění klíčových podniků, přírodního a nerostného bohatství u nás, která navrhuje ANS.

Je nezbytné připravit se na příchod průmyslové revoluce 4.0 do ČR, která uvolní velké množství pracovních sil. K řešení této otázky bude potřebovat náš stát značné finanční zdroje, kterých se v nedávné minulosti tak lehkomyslně vzdal. Říkáme proto, že „systémová změna je nutná!“ Má-li ale dojít k započetí nápravy současného stavu, musíme se nejprve oprostit od EU a NATO, kterým v pozici kolonie a budoucí válečné zóny vyhovujeme. Při našem setrvání v těchto organizacích nelze potřebné změny vůbec zahájit. Při našem dalším setrvání v nich jsme životně ohroženi.

Vystupme proto z obou institucí a staňme se nezávislými na bázi smluvní spolupráce se zeměmi V4+ či na obdobném půdorysu. Neschovávejme se přitom za referendum, kdy není ještě odsouhlasen ani uchopitelný prováděcí zákon k referendu, ač se o něm hovoří již několik let. Natož aby bylo možné vypsat referendum! A čas kvapí, změny nám probíhají dnes a denně před očima. Využijme těchto voleb jako referenda, nechť se i jednotlivé politické strany jasně vyjádří ve svých programech k naší další orientaci. Pamatujme přitom, že volby jsou více než referendum, neboť se v nich vyjadřujeme k daleko širšímu okruhu otázek. Tyto volby jsou velmi důležité, bude se v nich rozhodovat o další orientaci naší země o další existenci našeho státu. O tom, zda neskončíme v evropském islámském chálifátu plánovaném ke zřízení v zemích EU. Přijďte proto všichni k volbám a hlasujte v zájmu svém a svých rodin!

Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor zahraniční obchod. V průběhu mé odborné praxe jsem prošel několika podniky zahraničního obchodu. Později jsem se zaměřil na oblast zřizování a řízení našich majetkových účastí (joint-ventures) v zahraničí (výrobních i čistě komerčních). V r. 1990 jsem přešel do soukromé sféry a řídil tradingovou obchodní společnost, později pak i vlastní obchodní společnost. V období 1999-2001 jsem působil ve funkci obchodního ředitele Sklárny Heřmanova Huť v Plzeňském kraji, a to až do doby změny její vlastnické struktury. V dalším období jsem pracoval ve funkci správce konkursní podstaty, později jsem se zabýval i developmentem a prováděním obchodních akvizic v zahraničí pro soukromé klienty.

Co budu prosazovat

Voleb za ČSNS se účastním jako první místopředseda Aliance národních sil (ANS), na jejíž činnosti se ČSNS podílí. Směr veškerého konání ANS určuje jediná otázka: "Je to dobré pro naši zemi?"

Prosazujeme těchto 6 bodů:

  1. ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.
  2. ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy.
  3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství a zrušení církevních restitucí.
  1. NE ilegální imigraci.
  2. NE exekucím a novodobému otrokářství nadnárodních firem.
  3. NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.

Kandidáti do PSP ČR 2017

Ing. Jaroslav Tichý

Ing. Jaroslav Tichý

73 let,  ANS

Velké Přítočno

MUDr. Silvie Kovářová

MUDr. Silvie Kovářová

49 let,  ANS

Plasy

Luděk Švácha

Luděk Švácha

51 let,  ČSNS

Plzeň 4

Antonín Krátký

Antonín Krátký

41 let,  ČSNS

Hartmanice

Bc. Jiří Varga

Bc. Jiří Varga

42 let,  ČSNS

Sokolov

MUDr. Antonie Neklanová

MUDr. Antonie Neklanová

77 let,  ANS

Plasy

Jiří Bezák

Jiří Bezák

64 let,  ANS

Mariánské Lázně

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru