JUDr. Marie Nedvědová

Je zřejmé, že NATO pro naši republiku neznamená možnost ochrany před jakýmkoliv nebezpečím, ale naopak hrozbu, že nás může zatáhnout do nejrůznějších konfliktů po celém světě. Evropská unie sice není úplně špatnou myšlenkou, ale rozhodně ne v podobě, v jaké existuje nyní, kdy je založena na nerovných vztazích a přinesla určité výhody zejména pro různé nadnárodní koncerny, které mají v naší zemi obrovské zisky, které zde však nedaní. Stát pak pochopitelně nemá potřebné příjmy, které evropské dotace nemohou nahradit. S tím souvisí i ztráta státní kontroly nad základními odvětvími průmyslu a přírodními zdroji a jak se ukazuje i v poslední době nad kvalitou základních potravin

Rostou počty exekucí v důsledku různých dluhů. Tyto dluhy, pokud jsou skutečně důvodné, se musejí platit, ale bez nesmyslně vysokých úroků, různých poplatků a dalších plateb, které jsou pro řadu lidí existenčně likvidační. Úvěry na vysoký úrok s různými sankcemi je možno oprávněně hodnotit jako lichvářské. V tomto směru selhává i stát jako garant ochrany základních lidských práv a svobod, neboť proti lichvě fakticky nečiní žádné kroky nebo jen formální.

Je nutno zabránit současným lichvářským praktikám, které nejsou postihovány, případně jsou bagatelizovány či přesouvány do roviny občanskoprávní. Stát hájí zájmy nikoliv občanů, ale různých společností, překupujících pohledávky a finančních ústavů. Právě na otázku lichvy a neoprávněných a nepřiměřených exekucí se chci zaměřit zejména, protože se s ní setkávám dennodenně ve své praxi.

V roce 1979 jsem absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1979 až do roku 2009 jsem pracovala ve státní sféře na státním zastupitelství a tehdejší prokuratuře. Od roku 2009 pracuji v advokátní sféře, kdy se zejména angažuji v sociální oblasti. V letech 2010 až 2013 jsem byla poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Druhé volební období jsem zastupitelkou Města Česká Lípa.

Co chceme prosadit

V Libereckém kraji je kandidátka ČSNS sestavena výhradně z lidí, kteří podporují 6 bodů Aliance národních sil (ANS), na jejíž činnosti se ČSNS od založení spolupodílí. Směr veškerého konání ANS určuje jediná otázka: "Je to dobré pro naši zemi?"

Prosazujeme těchto 6 bodů:

  1. ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.
  2. ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy.
  3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství a zrušení církevních restitucí.
  1. NE ilegální imigraci.
  2. NE exekucím a novodobému otrokářství nadnárodních firem.
  3. NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.

Kandidáti do PSP ČR 2017

JUDr. Marie Nedvědová

JUDr. Marie Nedvědová

68 let,  ANS

Česká Lípa

Egon Wiener

Egon Wiener

77 let,  ANS

Liberec

Obrázek člena nebyl nalezen

Luboš Honců

54 let,  ANS

Semily

Miroslav Starý

Miroslav Starý

78 let,  ANS

Mimoň

RSDr. Oldřich Baťka

RSDr. Oldřich Baťka

77 let,  ANS

Liberec

Zdeňka Jirmanová

Zdeňka Jirmanová

77 let,  ANS

Lomnice nad Popelkou

Antonín Suk

Antonín Suk

77 let,  ANS

Liberec

Vladimír Nedvěd

Vladimír Nedvěd

39 let,  ANS

Brniště – Velký Grunov

František Čermák

František Čermák

78 let,  ANS

Raspenava

Obrázek člena nebyl nalezen

Bohumila Koudelková

81 let,  ANS

Nový Bor

Petra Brabencová

Petra Brabencová

45 let,  ANS

Herálec

Obrázek člena nebyl nalezen

PhDr. Zdenka Zahrádková

72 let,  ANS

Česká Lípa

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Jiří Ehrenberger

71 let,  ANS

Liberec

Obrázek člena nebyl nalezen

Jaroslava Vojtěchovská

74 let,  ANS

Česká Lípa

Ing. Oskar Levý

Ing. Oskar Levý

38 let,  ANS

Kralupy nad Vltavou

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiří Koudelka

84 let,  ANS

Nový Bor

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru