39. Celostátní sjezd ČSNS

Dne 29. 2. 2020 se v Praze uskutečnil 39. Celostátní sjezd ČSNS, který za předsedu strany znovuzvolil Dr. -Ing. Michala Klusáčka. Členové předsednictva jsou dále Anna Grabowská, Ing. Petr Ježek PhD. a Antonín Krátký. Kontrolní a rozhodčí komisi vede od tohoto Vladimír Frič, jejími členy jsou Karel Zavadil a Jonáš Hrdina.

Celostátní sjezd ČSNS přijal následujíc usnesení:

  • Celostátní sjezd ČSNS schvaluje koaliční kandidátku hnutí Vize národních socialistů a ČSNS ve volbách do Senátu Parlamentu ČR, volební obvod 32 Teplice pro rok 2020 a zároveň souhlasí s navrženým kandidátem Bc. Janem Vondroušem. Zároveň vyzývá Krajský soud v Ústí nad Labem, aby zajistil právní ochranu tomuto kandidátu a změnil rozhodnutí Magistrátu města Teplice ve věci odmítnutí kandidáta Bc. Jana Vondrouše.
  • Celostátní sjezd ČSNS konstatuje prostřednictvím všech řádně přítomných delegátů že: Zápis, prostřednictvím něhož 15. 6. 2019 došlo ke změně zápisu statutárního zástupce ČSNS (tj. předsedy strany Michala Klusáčka) na Ministerstvu vnitra ČR je zfalšovaný a neobsahuje ani jedno jméno z řádných členů ČSNS, kteří v letech 2013 až 2019 zaplatili členské příspěvky, řádně a včas prostřednictvím vedení politické strany předkládají Zprávu o hospodaření, která je kontrolována nezávislým auditorem a Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí tyto zprávy včetně příloh o počtu členů nikterak nezpochybnil. Tento zápis vytvořili třetí osoby, které sice měly do roku dubna 2013 členství v ČSNS, ale tímto rokem ho pozbyly v souladu s tehdy platnými stanovami a za roky 2014 až 2019 nikterak nezaplatili členské příspěvky dle vnitřních rozhodnutí a není tedy možné na ně pohlížet jako na členy ČSNS více jak pět let. Na tomto základě se tedy jedná o nebezpečný precedens, kdy se podvodným způsobem třetí osoby snaží zmocnit strany, což se jim i díky laxnosti státních orgánů zatím daří.
  • Celostátní sjezd ČSNS vyzývá státní orgány, a to především soudy a orgány činné v trestním řízení, aby v dané věci jednaly a rozhodovaly bez zbytečných průtahů nebo odkladů, neboť právoplatní členové sdružující se v politické straně dle zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích jsou omezování o právo volit a být voleni do Parlamentu ČR, vyšších samosprávně územních celků místní samosprávy, což je v přímém rozporu s Listinou základních práv a svobod a Ústavou České republiky.
  • Celostátní sjezd ČSNS potvrzuje platnost stanov ve znění potvrzené Ministerstvem vnitra ČR 20. 6. 2018 včetně sídla strany na adrese Praha 2, Legerova 22.

Tímto chce Celostátní sjezd ČSNS také upozornit auditory, že jediné účetnictví, které je pravé a navazuje na účetnictví z minulých let, může poskytnout pouze a jedině předseda strany Dr. -Ing. Michal Klusáček nikoliv v seznamech politických stran a hnutí na Ministerstvu vnitra podvodně zapsaná osoba se jménem Vladislav Svoboda. Případně podvodně předložený audit účetnictví ČSNS za rok 2019 bychom napadli.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru