Průhledné financování ČSNS

Tato podstránka je zřízena kvůli novele zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, kterou vznikl Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH). Nyní máme podle § 17a odst. 2 povinnost vést 4 bankovní účty. Kromě toho novela velmi zpřísnila formality při poskytování darů politickým stranám. Proto pokud nám chcete darovat peníze, nejprve pozorně prostudujte tuto stránku.

Bankovní účty strany:

1. Pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění (tzv. zvláštní účet - transparentní):

2701244322/2010

2. Pro plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu ke straně a hnutí a politickému institutu:

2702229845/2010

3. Pro financování volebních kampaní za podmínek stanovených volebními zákony (tzv. volební účet - transparentní):

2901244327/2010

4. Pro ostatní příjmy a výdaje:

2002229844/2010

Hospodaření strany

  • Kromě 4 bankovních účtů hospodaří ČSNS také s hotovostí, která je evidována v pokladní knize.
  • Členské příspěvky se vybírají převodem na náš 4. účet (stanovisko ÚDHPSH).
  • Výdaje do 5000 Kč se mohou platit v hotovosti z pokladny (§ 17a odst. 1). 
  • Výdaje nad 5000 Kč jsou placeny převody z účtů podle účelu (mzdy zaměstnanců z 2. účtu, volby z 3. účtu, běžný provoz ze 4. účtu).


Dary

Kdo a jak nám může poslat dar 

  • Abyste nám mohli dát dar, musíte být především českým občanem nebo českou právnickou osobou. Kromě toho existují další omezení, která naleznete v § 18 odst. 1
  • Pokud se rozhodnete darovat ČSNS finanční částku do 1000 Kč a splňujete požadavky v § 18 odst. 1 (jste český občan, česká právnická osoba, atd.) můžete nám peníze bez dalších byrokratických zátěží poslat na náš 1. účet. V poznámce k platbě však nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, datum narození (případně obchodní název společnosti a IČO) a slovo dar.
  • Rozhodnete-li se poskytnout ČSNS dar převyšující hodnotu 1000 Kč, musíte s námi uzavřít darovací smlouvu (§ 18 odst. 5).
  • Darovací smlouvu naleznete zde. Vytiskněte ji ve dvou kopiích, vyplňte, podepište a pošlete na naší adresu "Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4". Případně pošlete také scan smlouvy na info@csns.cz, kde se můžete domluvit na jejím osobním předání. Po obdržení smlouvu podepíšeme a jedno vyhotovení Vám vrátíme. Následně nám převedete dar na náš 1. účet. V poznámce k platbě nesmíte zapomenout uvést své jméno, příjmení, datum narození (případně obchodní název společnosti a IČO) a slovo dar.
  • Fyzické osoby (zaměstnanec, OSVČ) mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce přesahuje 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně.
  • Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož hodnota je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Velmi důležité při poskytování darů politickým stranám

Financování voleb

Na základě novely zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalšších zákonů nám vznikly tyto povinnosti.

Zde naleznete všechny informace o financování volebních kampaní do volených orgánů našeho státu a výroční finanční zprávy strany:

Poslanecká sněmovna 2017 Senát 2018 Senát 2022
seznam dárců seznam dárců seznam dárců
nepeněžní plnění nepeněžní plnění nepeněžní plnění
Zpráva o financování volební kampaně ČSNS Zpráva o financování volební kampaně ČSNS Zpráva o financování volební kampaně ČSNS
Výroční finanční zpráva Výroční finanční zpráva

Velmi důležité pro realizaci volební kampaně

ÚDHPSH na svých stránkách uvádí dotazy a odpovědi týkající se financování volební kampaně. Pokud se chcete aktivně zapojit do jakékoliv volební kampaně, stránky ÚDHPSH si dobře prostudujte.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru