Michal Klusáček (od 2012)

Michal Klusáček je členem České strany národně sociální od roku 2010. Na začátku roku 2011 se stal 1. místopředsedou a na konci následujícího roku předsedou strany. Během svého působení ve straně stabilizoval její fungování. Strana pod jeho vedením začala jasně formulovat požadavky na českou...

Zobrazit článek

Jaroslav Rovný (2002 - 2012)

Jaroslav Rovný (25. 12. 1947 - 24. 12. 2017) se narodil v Praze rodičům, kteří se vrátili do vlasti jako Volyňští Češi. Po znárodnění majetku vyrůstal od roku 1959 v Mostě. Po ukončení základní docházky se vyučil číšníkem a po celý život pracoval v pohostinství - po získání potřebné kvalifikace...

Zobrazit článek

Bohuslav Kučera (1968 - 1989)

Bohuslav Kučera (26. března 1923 Lomnice nad Popelkou – 11. března 2006 Praha) byl český a československý politik Československé strany socialistické, poúnorový poslanec Národního shromáždění ČSSR, poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za normalizace a ministr vlád Československa. V...

Zobrazit článek

Alois Neuman (1960 - 1968)

Za první republiky byl předním funkcionářem systému nemocenského pojištění. V parlamentních volbách v roce 1935 se stal poslancem Národního shromáždění. Poslanecké křeslo si oficiálně podržel do zrušení parlamentu roku 1939. Ještě krátce předtím, v prosinci 1938, přestoupil do poslaneckého klubu...

Zobrazit článek

Emanuel Šlechta (1948 - 1960)

Od roku 1935 působil jako docent (po válce profesor) Českého vysokého učení technického v Praze. Publikoval odborné národohospodářské studie. Už před válkou se angažoval v národně socialistické straně (v letech 1938–1939 byl členem nově utvořené Strany národní jednoty, v roce 1939 se stal členem...

Zobrazit článek

Petr Zenkl (1945 - 1948)

Narodil se jako osmý syn živnostníka 13. června 1884 v Táboře. Vystudoval osmileté gymnázium, filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, a v roce 1907 se stává jedním z nejmladších doktorů filozofie. Po absolutoriu vyučuje na Obchodní akademii, a na Vysokém učení technickém. Poté se vrací...

Zobrazit článek

Václav Klofáč (1898 - 1938)

Narodil se 21. září 1868 v Německém Brodě. Po maturitě na gymnáziu studoval krátce na lékařské fakultě, posléze na filosofické fakultě v Praze, kde již jako student začal žít aktivním politickým životem. V roce 1888 se stal jednatelem Akademického čtenářského spolku a patřil k předním...

Zobrazit článek

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru