Dálniční síť

  • Oceňujeme, že bylo zavedeno jednotné označení dálnic a bývalých rychlostních silnic. 
  • Při dostavbě dálnic chceme, aby vedly v co největší míře v původním tělese silnic, aby nedocházelo ke zbytečnému záboru zemědělské půdy, a to i za cenu snížení rychlosti v některých úsecích. Nechceme, aby se opakovalo vytyčování dálnice jako např. u Hradce Králové, kde mezi Plačicemi a Koutníkovou ulicí vede dálnice vedle původně plánovaného úseku, a tím došlo k záboru cenné zemědělské půdy.
  • Jsme pro okamžitý začátek stavby dálnice D52/D43 v původním dálničním tělese (již z větší části vybudovaném za Protektorátu) z Brna do Moravské Třebové, dále severního obchvatu Prahy a rozšíření silnice z Benešova do Mirošovic na dálnici (mosty pro čtyřproudou komunikaci tam stojí již 30 let).
  • Jsme pro postupné rozšiřování komunikací na trase Benešov - Mirošovice - Český Brod - Lysá nad Labem - Mělník - Slaný - Beroun - Dobříš tak, aby se v horizontu 20 let mohl uzavřít tento 2. okruh Prahy jako dálnice.

Česká dálniční síť podle ČSNS - výhled roku 2050

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru