41. Celostátní sjezd ČSNS

Dnes se v Praze uskutečnil 41. Celostátní sjezd ČSNS. Na něm obhájil funkci předsedy strany Dr. -Ing. Michal Klusáček. Místopředsedy strany byli znovu zvolen Ing. Karel Janko a Mgr. Michal Ševčík.

Projev předsedy ČSNS:

Sestry a bratři,

děkuji vám všem za znovuzvolení předsedou České strany národně sociální. Velmi si toho vážím a je to pro mě zavazující. Naši stranu se za poslední dva roky podařilo konsolidovat a troufnu si tvrdit, že jsme nyní jednotnější než kdy předtím. Je to velmi dobře, protože dnes jsou před celým českým národem ohromné politické výzvy a není čas na hašteření ani v politické straně uvnitř, ani mezi různými vlasteneckými subjekty. Nastalo období, kdy se lidé, kterým leží na srdci prospěch naší země, musí spojit.

Před lety jsme si mysleli, že to s námi kolektivní západ myslí dobře. Ale není to tak. Pro Angličany jsme nikdo, pro Němce jsme plebs a pro Američany jsme užitečnými idioty. Povaha západu se nemění. Nás berou jako vazaly a poštvávají národy východní Evropy jeden proti druhému. Devastací našich zemí řeší své vlastní problémy. V devadesátých letech se západ podílel na zničení Jugoslávie, nyní je západ faktickým tvůrcem bratrovražedné války mezi Rusy a Ukrajinci. Protektor Fiala se vymezuje proti Slovákům. To už STAČILO!

Dostali jsme se do doby, kdy náš stát řídí prospěcháři, cizí slouhové a kolaboranti. Zároveň se ocitáme v situaci, kdy přestáváme být pány ve své vlastní zemi. Salámovou metodou nám odebírají práva, svobody a jistoty – ať už sociální nebo bezpečnostní, zavádějí cenzuru a degradují naše školství, čímž přímo poškozují naše děti. Kromě toho se za posledních 35 let uskutečnil bezprecedentní přesun majetku k úzké skupině českých oligarchů na straně jedné (té menší) a do zahraničních rukou na straně druhé (té větší). Národ tak byl okraden, a nám tím vzniká motivace a právo k odporu. Proč? Protože to přehnali!

V historii existuje mnoho příkladů, na kterých si můžeme ukázat, že společenská změna je možná tehdy, když jedna strana utlačování a okrádání té druhé strany přežene. Například na konci 18. století to přehnali feudálové vůči poddanému lidu. A padaly hlavy během Francouzské revoluce. Následoval obrovský přesun majetků z bývalých pánů na nové občany republiky. Nebo za vlády Karla IV. a jeho syna Václava to přehnala zase Římskokatolická církev. Zbohatla na úkor obyvatelstva tak neúnosně, že byla u nás rozprášena husitským hnutím. A samozřejmě došlo k přesunu majetku od církve k feudálům a měšťanům.

U tohoto druhého případu se zastavím.

Římskokatolická církev ve středověku plnila funkci globalizátora. Nikoho se neptala a určovala nebo upravovala zákony a pořádky v celé Evropě. Kdo se nepodvolil dobrovolně, toho přinutila násilím. Preláti tehdy žili v nepředstavitelném bohatství a mohli dělat, co se jim zachtělo, protože zákony, které platily pro ostatní, se na ně nevztahovaly. Jak církev bohatla, byla nenasytnější a nenasytnější, až je smetla revoluce.

V dnešní době globalizaci provádějí nadnárodní korporace. Nikoho se neptají a určují nebo upravují zákony a pořádky na celém světě. Kdo se nepodvolí dobrovolně, toho přinutí násilím. Majitelé těchto nadnárodních korporací žijí v nepředstavitelném bohatství a můžou si dělat, co se jim zachce, protože zákony, které platí pro ostatní, se na ně nevztahují.

Historie se opakuje. Hamižná a neopodstatněná koncentrace majetku u jedné malé skupiny vždy vede ke vzrůstání napětí ve společnosti a k vyústění tohoto napětí v celospolečenskou změnu. Aby tato změna byla úspěšná, je nutné hamižné malé skupince podvodně nabytý majetek odebrat. Před touto fází se nyní znovu nacházíme, stejně jako na začátku 15. století.

Jak jsem již říkal, naše země směřuje do veliké krize. Pod tíhou této očekávané budoucnosti se Česká strana národně sociální rozhodla spojit síly s KSČM v koalici STAČILO!. Konáme tak zcela vědomě a s vědomím historických souvislostí. Došli jsme totiž k názoru, že bez voličů KSČM se nedá porazit současný liberálně progresivistický režim. Víme to my a vědí to i naši nepřátelé. Proto stále vedou kampaň o tom, že s KSČM se nespolupracuje, že s KSČM se nemluví.

Ano, kdysi byla pro nás KSČ nepřijatelná. Hlavní důvod k tomu však byl, že ve 20. století byla fakticky ovládaná ze zahraničí, z SSSR a své představy o tom, jak se má u nás žít, lidem vnucovali silou. To byl ten důvod, proč jsme tehdy byli rivalem KSČ.

Dnes ale KSČM není řízena ze zahraničí a její politika nehájí cizí zájmy! Politika KSČM je levicová, ale zároveň vlastenecká! Dokonce ustála tlak, aby se „transformovala“ do moderní západní levicové strany, které všechny do jedné hájí jen zájmy sexuálních menšin a nadnárodních korporací.

Dnes máme jiné strany, které jsou řízeny ze zahraničí, přes různé Aspen Instituty, Davoská fóra a americké ambasády. Ony nám teď vládnou. Je doba překrucování dějin a slov. Mír je válka, pravda je lež atd. A tak se stalo, že slovo „liberální“, které v původním významu znamená „svobodný“, se stalo slovem, které svobodu odmítá a cizí názor umlčuje. Společným nepřítelem všech vlastenců je liberální demokracie a progresivismus. Úloha ČSNS je nyní ta, aby ukázala ostatním vlasteneckým stranám, že s KSČM respektive s koalicí STAČILO! musí začít jednat, pokud to myslí s naší zemí vážně.

Na sjezdu vystoupil s projevem také místopředseda ČSNS Karel Janko

Vážené sestry a bratři, vážení hosté , dámy a pánové,  vítám vás a zdravím.

V těchto dnech jsme si připomněli sto dvacáté sedmé výročí založení naší strany. Ne všechny ty roky resp. období byly z hlediska rozvoje  strany  úspěšné a radostné. K  těm úspěšnějším patří bezesporu období po první  i  druhé světové válce, k těm méně úspěšným až tragickým je období německé okupace i období po převratu 1989.  Egoismus, nenasytnost, oportunismus  i  zaprodanost  duše i těla  politiků i občanů v tom učinilo své.

Nemusím a neměl bych vůbec připomínat, že jsme stranou, jejíž charakter i program byl a je jednoznačně definován jejím názvem - tj. že jsme stranou národní-  tj. vlasteneckou a v rámci ekonomických možností ekonomiky státu i stranou sociální. Toto bylo a je celou dobu od převratu trnem v oku všem těm vlastizrádným poskokům  kapitálu v Evropě,  v naší republice  i  u nás ve straně.  Podle toho také naše republika i strana dopadla- zkorumpovaní politici, bezskrupulózní zloději i bezpáteřní poskoci kosmopolitního kapitálu v Bruselu i Washingtonu. To je charakteristika jejich současné politiky od shora až dolů.  Tak se také stalo, že se z druhé nejbohatší strany naší republiky v průběhu deseti let 1990-2000 postupně stala nemajetná parta nemajetných nadšenců výše uvedeného vlasteneckého  programu. Včetně mě i Vás. To je třeba nejen připomenout, ale i změnit!

Stav jednotlivých odvětví našeho hospodářství je stejně tragický a jejich analýzu zde nebudu  presentovat, bylo by to nadlouho. Jedním slovem je bezkoncepční resp. poplatný těm bruselským zmetkům!  Ale uvedu zde jen jedinou podstatnou věc. Zatím co jsme v osmdesátých letech byly stoprocentně soběstační v potravinové  zajištěnosti obyvatelstva, dnes nás kdokoliv !!! a jakýmkoliv  embargem či loock-downem  vyhladoví, neboť naše vlastní zásobování potravinami kleslo ve většině komodit na polovinu. Zbytek se dováží. A až „kleknou“ montovny jsem zvědav, čím ty dovozy potravin  budeme platit?

A pokud  se podíváme na majetkovou  strukturu naší republiky, polovina  hospodářství patří Němcům, čtvrtina  jinozemcům, (a těm bude jedno, jestli kleknou, nebo nekleknou)  a jenom čtvrtina  je v českých rukou. Prostě rozkulačená a rozprodaná republika! Ročně totiž odchází cca 500 miliard nezdaněného zisku do zahraničí včetně daňových rájů a nic s tím nikdo nedělá.  A k tomu  od  roku 2004 platíme  automaticky 1% našeho HDP do kasy Bruselu t.j  ročně  od 40 do 70 mld. Kč  podle toho,  jak rostl náš HDP. O tom se ale nemluví. Za to jsou hojně presentovány bruselské předražené dotace.  Zadlužení funguje jako princip ovládnutí státu.   Korunu tomu finančnímu vysávání nasazují banky, jejichž zisk za rok 2023 je již vyčíslen ve výši přes  100 mld Kč. Ty banky já mám obzvláště v žaludku! A kdo to dopustil  a  dále dopouští?  Banda vlastizrádců ve  všech  vládách od roku 1990.  A Brusel  je v tom vehementně podporuje.  Slyšel jsem takový vtip, že teď bychom měli také prodat i ty naše politiky -  například  na náhradní díly. Ponechávám to bez komentáře.

Pokud se podíváme na politickou stránku konání   EU - potažmo  EK, je  od počátku její snaha oslabit resp. zlikvidovat původní historicky  identickou evropskou populaci a nahradit ji dovezeným problémovým mixem. Všechny proklamace o ochraně Evropy před imigrací jsou jen sprosté lži té kosmopolitní pakáže.
Evropa je totiž likvidována 5-ti de:

 • zhoubnou liberální demokracií, kde všichni jsou si rovní, jen někdo je rovnější,
 • denacionalizací – odnárodněním- tj. konec národních států za pomoci migrace a kapitálu
 • deindustrializací  Evropy vývozem kapitálu do Asie  a ekoterorizmem v důsledku  oslabení ekonomiky green dealem  což je v angličtině úděl, rozdat se, ale také zasadit ránu!
 • demoralizací - tj morálním, kulturním a  sociálním rozkladem společnosti = gendderizmem, LGBT  i  pseudo vědeckými obory školství, které dnes vychovává v důsledku inkluze blbce.
 • depopulací  a úmrtností  původního Evropského obyvatelstva – z mužů jsou mamánci a ženy dělají kariéru a děti se jim nějak nehodí.

Pod pláštíkem demokracie a humanismu probíhá již 30 let i podpora fašismu,  kterým  Evropská  komise  politicky řídí chování vlád a dění v Evropě.  A výsledkem  toho bylo a je  podřízení vývoje společnosti militarismu - a to je ve výsledku válka. Vše pod pečlivým  dohledem zbrojních korporací a financujících bank.  To se stalo v roce 1914, v roce 1939,  a to se stalo  v devadesátých letech minulého století  v Jugoslávii  i v dvacátých letech tohoto století na Ukrajině. Stávající válka na Ukrajině  je jen zástupné řešení problému Západu v honbě za surovinovými a energetickými zdroji svého  rozvoje. Jinak zhyne. Pro mě je NATO od 24.3.199 zločineckou organizací a trvale se mi to od té doby potvrzuje.

Pokud státy západní Evropy drancovaly 500 let od Kolumba  Afriku, Asii, i jižní Ameriku, nyní drancují východní Evropu pod heslem liberalismu a demokracie. Qui bonno?   Pro koho?  Formálně pro přežití a  další společenský rozvoj svých  !!! zemí,  ale  spíše  pro zajištění zisků svých  korporátních  společností  t.j  vlády moci a  Deap statu.   To vše je představeno v zářivých barvách v Lisabonské smlouvě  na   čtyřset-stránkovém manipulačním pamfletu na demokracii a tisících zákonů, předpisů a pokynů z Bruselu.

Je proto třeba znovu obnovit  myšlenky a program, se kterými byla tato strana zakládána,  odmítnout ta direktivní bruselská nařízení  a tento program obohatit a upravit  v souvislosti s níže  uvedenými  novými faktory:

Národní nejsou jen  hesla a proklamace

 • Národní znamená účast a vliv státu v nadnárodních společnostech, v obraném  a strategickém průmyslu, v energetice, v ropovodech a plynovodech a lihovarech.
 • národní je i ochrana národního a přírodního bohatství,
 • národní je i ochrana životního prostředí,
 • národní je i ochrana občanů před vlivem nadnárodních monopolů,
 • národní je i ochrana občanů před mafiemi, a zvláště mladé generace před drogami a LGBT

Sociální rovněž nejsou jen hesla a sypání peněz do bezedných děr.

 • Sociální je pomoc mladým rodinám, abychom jako národ nevymírali,
 • sociální je účast státu na bytové výstavbě formou  levných typových projektů,
 • obcemi budovaných inženýrských sítí, garantovaných cen stavebního materiálu,
 • úvěrovaných stavebních pozemků a to tak, aby se stavebník finančně nezruinoval ještě  dříve, než poprvé kopne,
 • sociální je připravená restrukturalizace povolání včetně  rekvalifikací
 • sociální je i progresivní fiskální politika, které se tato pětikolka brání jak čert kříže.

Všechny ty vládní darebáky s nakradeným majetkem je třeba skásnout a rychle poslat v železech na Pankrác. K hájení národních zájmů proto vzniká v současné evropské společnosti značný prostor. Celou řadu těchto aspektů jsem proto již před lety zahrnul do programu- Pražské Výzvy a v současné době do programu strany.

A tak na závěr mé obvyklé heslo:

Je třeba vystoupit z toho hnoje, který si říká Evropská unie.  Ta je postavena na tuhém  monopolně-kapitalistickém společenském řádu,  který je již u konce svých historických možností.  Ať dále žije Česká strana národně sociální. Ať žije Česká republika  a společně s námi i Slovensko, kterému tímto gratuluji k volbě prezidenta.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru