82. let od zavraždění československých parašutistů

Dnes jsme si připomněli 82. let od zavraždní československých parašutistů Němci. Na akci pořadané ČSBS pronesla projev poslankyně za SPD Marie Pošarová, za KSČM Petra Prokšanová a za ČSNS předseda, který pronesl nasledující projev.

Historii druhé světové války musíme neustále připomínat. V posledních letech jsme svědky naprosto odporných pokusů o překrucování historie. Někteří lidé se snaží vykreslit Německo a Němce jako oběti, ačkoliv byli hlavními viníky těchto strašlivých událostí. Tento trend je nejen nebezpečný, ale také hluboce urážející vůči památce všech, kteří padli v boji proti nacismu.

Naše současná vláda kolaboruje se sudetoněmeckým landsmanšaftem, přijímá rozhodnutí pro náš národ nevýhodná až zničující, a prezident naší republiky jedná o tom, že se navrátí majetek Lichtenštejnům, kteří za války kolaborovali. To samo o sobě by znamenalo prolomení Benešových dekretů, což by mělo katastrofické důsledky pro naši národní suverenitu a pro spravedlnost, za kterou naši předkové bojovali a umírali.

Tomuto trendu musíme říct STAČILO!

Náš národ je nyní oslabován dvěma novými ideologiemi – tzv. liberalismem, který se tváří jako pravice a progresivismem, který v této nové hře hraje roli levice. Obě tyto ideologie jsou však uměle vytvořené a od začátku jsou používány společně. Jejich cílem je na jedné straně převedení většiny majetku k nadnárodním korporacím, tedy do ciziny a na straně druhé ze svébytného a suverénního národa udělat labilní a servilní trosky středního rodu. Naši nepřátelé si totiž uvědomili, že první bez druhého provést nejde.

Nepřítelem všech poctivých vlastenců je „liberální demokracie“, „progresivismus“  a politické neziskovky, které tyto dvě ideologie u nás už desítky let prosazují.
Stojíme dnes na místě, kde si připomínáme hrdinství československých parašutistů. Parašutisté jako Jozef Gabčík, Jan Kubiš a další byli ochotni položit své životy za naši svobodu.

Nemůžeme dopustit, aby jejich oběti byly znehodnoceny tím, že bychom odevzdali naši zemi nadnárodním korporacím, rozpustili se v Evropské unii a stali se cizinci ve vlastní zemi.
Děkuji vám za pozornost.

odkaz

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru