Křest knihy Jaroslava Krále

Včera jsme na předvánočním setkání ČSNS křtili knihu o naší straně našeho nedávno zesnulého bratra JUDr. Jaroslava Krále CSc. "Československá strana socialistická, Úvahy a svědectví o její činnosti v letech 1948 až 1993". Na akci vystoupil jeho dlouholetý kamarád Ing. Jiří Paroubek, bývalý předseda Vlády ČR, Vladimír Pelc, Josef Nerušil z SPD a jeho dcera Tereza Králová, která přišla se svým synem.

Projev předsedy ČSNS Michala Klusáčka

Milí Čechové,

rok 2023 byl dalším rokem, kdy my jako národ a stát ztrácíme. Pod tlakem současné vlády, která je plně ve službách cizích zájmů, ztrácíme úspory, sociální jistoty, zdražují se nám energie, potraviny a vlastně úplně všechno. Rok 2024 bude v tomto směru ještě složitější. Proč se tak děje? Protože u nás již není demokracie, ale tzv. liberální demokracie, tedy demokracie s přívlastkem.

A tato tzv. demokracie si opět vzala za cíl změnit „člověka“. Děje se tak na dvou úrovních. Zaprvé dovozem cizinců a zadruhé převýchovou našich dětí ve školách. Oba tyto aspekty jsou krajně nebezpečné, ale chtěl bych se zastavit u zmíněné převýchovy dětí ve školách. Už nejméně 20 let je ve školství tendence snižovat náročnost výuky a snižovat vědomosti, které se dětem předávají. Kromě toho, se např. historie účelově mění a ohýbá, výuka matematiky se dokonce na některých školách ruší. Studium se zaměřuje na to, jak říkají, „aby se děti naučili, kde informace získat“.

Z druhé strany žijeme v době bezprecedentního zavádění cenzury, umlčování cizích názorů a ostrakizováním těch, kteří nepohodlné názory mají. Krásným příkladem toho, je vyhození Prof. Ševčíka na VŠE.

Pokud spojíme tyto dva aspekty dohromady, tedy mladou generaci bez vědomostí a bez kritického myšlení a zcenzurovaný internet. Dostáváme se k podstatě toho, proč je tak snadné ruinovat stát bez protestů jeho obyvatelstva. Hybatelem dějinných událostí je síla mladé generace. Kam nás však posunou mladí muži, kteří mají více estrogenu než testosteronu a řeší své „osobní“ problémy místo toho, aby zakládali rodiny, protože zabývat se pouze sám sebou je v současné době „in“?

Nad tím je potřeba se zamyslet a podle toho jednat. Politika už se nedělí na pravou a levou. Dnes se dělí na národní a protinárodní, chcete-li národní a prokorporátní. Vládu, soudy a všechny ústavní instituce kromě ombudsmana ovládají protinárodní živly.

Apeluji na politické strany a hnutí, aby si to uvědomili a ve volbách spolu strany, kterým jde o český národ, spolupracovali, ať už jsou označovány za pravicové nebo levicové. Tyto strany se však musí zbavit lidí proškolenými různými Aspen instituty, držiteli Fulbreitových stipendií atd. Národní strany se musí spojovat a zabránit katastrově, do které se řítíme.

Setkání se také zúčastnili předsedové stran, se kterými ČSNS spolupracuje: Jiří Vítek z Patriotů ČR a Petr Hannig z Rozumných.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Adresa: Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4

Kontakt
Nahoru