Odvody administrativní a ty ostatní

Administrativní odvody. Tento nový termínus technikus zazněl nedávno a to dokonce z úst vojáka. Ovšem vojáka vcelku na baterky, který se proslavil leda tím, že si nechal ukrást počítač s důležitými informacemi a v orgánech NATO si po sobě sám umýval hrnek od kafe. Bohužel, dílem voličské nevědomosti, kolářovských intrik a mediálních manipulací se ho podařilo usadit na Pražském hradě k veliké škodě republiky i jejích občanů. No a tento „odborník“ na věci vojenské připustil provádění administrativních odvodů.

Co je to vojenský odvod vím. Sám jsem ho absolvoval a po lékařské prohlídce jsem byl uznán schopným vojenské služby a odsloužil si ony dva roky v armádě. Nechtělo se mi, štvalo mě to ale nemůžu říci že by mi to nějak uškodilo a spíš mi to i prospělo. Takový odvod znám

Ale administrativní? Co to znamená?

Snad to, že komisaři armádního náboru vytahají z evidence obyvatel všechny muže odpovídajícího věku a v případě potřeby je povolají? No nazdar! Kluci bez zkušeností a řádného výcviku budou dobří leda jako menáž pro kanóny a náplň hromadných hrobů. A nebo to má být oblbující tabletka pro občany, že je to jenom administrativní a vlastně to ani není doopravdy. No, v ohlupování prosťáčků jsou naši současní představitelé státu zdatní. Ono by to totiž nakonec doopravdy být mohlo.

Co si tedy myslím o odvodech a obnovení základní vojenské služby? Budou -li odvody, bude i vojna. Z výše uvedených důvodů to ani jinak není možné. A já sám bych proti tomu až tak moc nebyl. Armáda potřeba je a to armáda občanská a národní. Současný stav, kdy máme pár praporů a nějakou tu brigádu možná umožňuje účast na vzdálených misích ale k obraně země to není . Ono by to prospělo i mnohým dnešním mamánkům, kteří by to potřebovali jako sůl. Jistěže v důstojnější a volnější podobě než tomu bylo v minulosti. Otázka zní jak, a za jakým účelem. Možná že švýcarský model by mohl být vhodnou inspirací. A uvědomme si, že armáda není užitečná jen v boji s nepřítelem. Není zanedbatelná ani její role při zvládání živelných katastrof a různých kalamit. Takže nemám nic proti armádě a vojenské službě v přijatelné podobě.

Proč tedy mám k dnes tak odmítavé stanovisko?

Především nelze mít důvěru k současné vládě a prezidentovi. Nelze brát vážně domněnky, že by jim snad šlo o brannou funkci armády. Jejich rétorika a konkrétní kroky, které provádějí, svědčí spíše o tom, že sní o účasti v konfliktu s Ruskem a to bez ohledu na vývoj tohoto konfliktu. Přitom jde o konflikt, který není naším konfliktem a je chybou se v něm vojensky angažovat. Je to v rozporu se zájmy naší země a naopak v zájmu mocností cizích. Ono bojechtivé holedbání a halasné vyhlašování suverénní politiky není nic jiného než falešná póza nafoukaného, hloupého lokaje.

Takže, nejsem osobně proti odvodům, řádným odvodům ale s těmito figurami ve vedení státu rozhodně ne. Ani omylem !

Jiří Pondělíček, člen předsednictva ČSNS

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru