Vzpomenutí 17. listopadu

Dnes jsme si připomněli 84. výročí zavražední českých studentů Němci. Zúčastnili jsme se vzpomínky na Klárově a v Ruzyňských kasárnách. Na Klárově jsme položili věnec u památníku II. odboje. Proti vlastizrádné vládě hovořili Karel Růžička a Karel Janko. Shromáždění svorně konstatovalo, že dnes již není co slavit a je nutné tuto vládu odstranit.

V Ruzyňských kasárnách se uskutečnilo schromáždění, které organizovalo ČSBS a kterého se zúčastnil kromě našeho předsedy Michala Klusáčka také Tomio Okamura, předseda SPD, Jindřich Rajchl, předseda strany PRO a další.

Projev Michala Klusáčka u památníku v Ruzyňských kasárnách

Milí Čechové,

mladí lidé jsou budoucností národa. Víme to my, kterým na naší budoucnosti záleží a vědí to i naši nepřátelé.

Stojíme na místě, které nám připomíná zvěrstva, která na Češích a českých studentech páchali Němci. Bylo to v době, kdy se český národ ocitl před vyhubením, který pro nás Němci chystali.

A stojíme tu v době, kdy se národy Evropy znovu ocitly pod tlakem, který má ve svém důsledku Evropu odnárodnit a zbytky jejího původního obyvatelstva zotročit.

Tehdejším nepřítelem byli zfanatizovaní Němci a dnešním nepřítelem jsou nadnárodní korporace, kterým znovu pomáhají zfanatizovaní Němci svými Green Dealy, dovozem muslimů do Evropy atd. Tehdy se útočilo brutálně a primitivně, dnes se útočí „v rukavičkách“ a sofistikovaně.

A prvotní útok byl a znovu je veden na studenty, na naše studenty. Učební osnovy v dnešní době překrucují dějiny a studentům jsou vymývány mozky. Důraz je kladen na to, aby žáci nic nevěděli, ale aby „tzv. věděli, kde se informace dají najít“. Jaké informace potom najdou, respektive nenajdou, je nasnadě, když žijeme v době cenzury a umlčování názorů, které v minulosti nemělo obdoby. A že člověk, který nemá znalosti, je manipulovatelný, je také jasné. O to dnešnímu školství jde.

Západ je v tomto směru 20 let před námi. Proto máme unikátní možnost nahlédnout do budoucnosti.

  • Chcete žít podle cizích zákonů?
  • Chcete, aby naše děti měly sexuální výchovu už v mateřských školách a vnucovali jim, že své pohlaví si mohou „vybrat“?
  • Chcete živit přistěhovalce z muslimských zemí?
  • Chcete, aby v našich městech vznikla ghetta a tzv. NO-GO zóny?
  • Chcete, abychom byli cizinci ve vlastní zemi?

Pokud ne, milí vlastenci, začněme konečně jednat, buďme svorní a vstřícní jeden k druhému. Zapomeňme na malicherné sváry a rozepře, které mezi některými vlasteneckými uskupeními jsou a které jsou často uměle vyvolávané našimi nepřáteli. Politika už se nedělí na levou a pravou, ale na národní a protinárodní.

Západ je ztracen, ale my si svou zemi pořád můžeme vzít zpět!

Čechové – vlastenci! Spojte se!

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Adresa: Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4

Kontakt
Nahoru