Rychlé spojení Praha - Ostrava - Brno - Bratislava

  • Maglev je nejmodernější velkokapacitní dopravní prostředek umožňující v současné době dosáhnout průměrné rychlosti 550 km/h. V budoucnosti se předpokládá rychlost blízko hranice rychlosti zvuku.
  • Navrhujeme začít budovat dvě linky podzemního Maglevu pro osobní přepravu na trase Praha - Pardubice - Šumperk - Ostrava a Svitavy - Brno - Břeclav - Bratislava.
  • V první fázi předpokládáme vybudování jednotunelového spojení s kyvadlovým provozem, ve druhé fázi dobudování druhého tunelu pro jednosměrný provoz.
  • Maglev překoná vzdálenost Ostrava - Praha (274 km) za 30 minut, Bratislava - Praha (343 km) za 38 minut.
  • Maglev Praha - Ostrava bude možné prodloužit do Plzně a na druhé straně do Krakova a napojit na něj Polsko. Maglev Svitavy - Bratislava bude možné prodloužit přes Záhřeb do Zadaru a napojit tak na něj Chorvatsko. V takovém případě by cestu Praha - Zadar (814 km) bylo možné urazit za 90 minut.
  • Vybudování Maglevu jako hlavního dopravního systému zajišťujícího spojení našich největších měst zajistí rovnoměrnější rozvoj všech oblastí našeho státu.
  • Cena za vybudování jednoho kilometru Maglevu v tunelu by se měla pohybovat okolo 1 miliardy korun, stejně jako náklady u dvoutubusového železničního tunelu Praha - Beroun.

Poznámka pod čarou

Pro toho, komu připadá cena vysoká, podotýkáme, že výsledkem přílivu zahraničních investic za posledních 25 let do našeho státu je to, že každý rok odvádíme do zahraničí stovky miliard na dividendách. Jen za rok 2014 to bylo 214 miliard. Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že začít budovat něco nového je podmíněno změnou hospodaření, aby na to vůbec bylo. ČSNS má takovou ctižádost. Hodnota, kterou naši lidé vytvoří prací, musí zůstat u nás. Jinak budeme běžet vpřed jak hlodavec v kolečku.

ČSNS, 2015

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru